Информация за защита на личните данни

Радваме се, че проявявате интерес към нашето предприятие и продуктите ни, и искаме да се чувствате в безопасност по отношение на защитата на Вашите лични данни. По-долу ще Ви информираме подробно за използването на Вашите лични данни. Лични данни са всички данни, които са свързани лично с Вас, например име, адрес, адреси на електронната поща, потребителско поведение.

1. Информация относно събирането на лични данни

1.1 Администратор на лични данни съгл. член 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (DS-GVO) е ABC Design GmbH, Dr. Rudolf-Eberle Str. 29, 79774 Albbruck (вижте раздел Регистрационни данни). С нашите отговорни служители по защита на личните данни можете да се свържете на дадения по-горе адрес, както и на datenschutz@abc-design.de.

1.2 При установяването на контакт с нас по електронната поща или чрез нашия формуляр за контакти съобщените от Вас лични данни (адрес на електронната Ви поща, както и Вашата фамилия и евентуално други доброволно предоставени данни) се запаметяват от нас, за да можем да отговорим на Вашите запитвания. Постъпващите във връзка с това данни ние изтриваме, когато тяхното запазване вече не е необходимо, или ограничаваме тяхната обработка, ако съществуват законови задължения по отношение на тяхното съхранение.

2. Вашите права

2.1 Спрямо нас имате следните права по отношение на свързаните с Вас лични данни:

– право на справка,

– право на корекция или заличаване,

– право на ограничаване на обработката,

– право на възражение срещу обработката,

– право на преносимост на данните.

2.2 Освен това имате право да подадете оплакване до надзорен орган по защита на данните относно обработката на Вашите лични данни от нас.

3. Събиране на лични данни при посещение на нашата уеб страница

3.1 Когато използвате нашата уеб страница с чисто информационна цел, т.е. без да се регистрирате или да ни предоставяте по някакъв друг начин информация, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предоставя на сървъра ни. Когато искате да разгледате нашата уеб страница, ние събираме следните данни, които са ни необходими от техническа гледна точка, за да Ви покажем уеб страницата си и да Ви гарантираме стабилност и безопасност (правно основание е член 6, параграф 1, първо изречение, буква е) от DS-GVO):

– IP адрес

– Дата и час на запитването

– Разлика между времето във Вашата часова зона и средното време по Гринуич (GMT)

– Съдържание на искането (конкретна страница)

– Състояние на достъпа/код на състоянието на HTTP

– Съответния обем на обменяните данни

– Уеб страница, от която идва искането

– Браузър

– Операционна система и нейния интерфейс

– Език и версия на софтуера на браузъра

3.2 Освен посочените по-горе данни, при използването на уеб страницата ни на Вашия компютър се запаметяват бисквитки. При бисквитките се касае за малки текстови файлове, които могат да бъдат запаметени на Вашия твърд диск. Те са свързани с използвания от Вас браузър и с тяхна помощ към определено място, което се задава от бисквитката (в случая от нас), постъпва определена информация. Бисквитките не могат да изпълняват програми и не могат да пренесат вируси във Вашия компютър. Те са предназначени да направят интернет страницата по-удобна за използване от потребителите и по-ефективна.

3.3 Използване на бисквитки:

3.3.1 Тази уеб страница използва следните видове бисквитки, чиито обхват и начин на действие са обяснени по-долу:

– Временни бисквитки (виж 3.3.2)

– Постоянни бисквитки (виж 3.3.3)

3.3.2 Временните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузера си. Към тях принадлежат преди всичко сесийните бисквитки. Те запаметяват един т.нар. уникален сесиен идентификатор, с помощта на който различни запитвания на Вашия браузер могат да бъдат отнесени към обща сесия. По този начин Вашият браузър може да бъде разпознат, когато отново се върнете на уеб страницата ни. Сесийните бисквитки се изтриват, когато излезете от профила си или затворите браузъра си.

3.3.3 Постоянните бисквитки автоматично се изтриват след предварително зададено време, което може да се различава в зависимост от бисквитката. Вие можете по всяко време да изтривате бисквитките чрез настройките за сигурност на Вашия браузър.

3.3.4 Вие можете да конфигурирате настройката на Вашия браузър съобразно Вашите желания и например да откажете приема на бисквитки на трети страни или изобщо на всички бисквитки. Обръщаме Ви внимание, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате всички функции на тази уеб страница.

4. Използване на Google Analytics

4.1 Тази уеб страница използва Google Analytics като услуга за анализиране на уеб страници на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, които позволяват извършването на анализ на използването на уеб страницата от Вас. Генерираните от бисквитката данни относно използването от Вас на тази уеб страница по принцип се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. В случай на активиране на анонимизирането на IP на тази уеб страница обаче Вашият IP адрес първо се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По поръчка на оператора на тази уеб страница Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уеб страницата от Вас, за да изготвя доклади за дейността на уеб страницата и за да предоставя на оператора на уеб страницата други услуги, свързани с използването на уеб страницата и на интернет.

4.2 IP адресът, предоставен от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, не се систематизира заедно с други данни на Google.

4.3 Можете да предотвратите запаметяването на бисквитките чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в такъв случай е възможно да не можете да използвате в пълен обем всички функции на тази уеб страница. Освен това можете да предотвратите регистрирането от Google на генерираните от бисквитката и отнасящи се до Вашето използване на уеб страницата данни (вкл. на Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате достъпната на този линк браузърна добавка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.4 Тази уеб страница използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. Така допълнителната обработка на IP адресите се извършва в съкратен вид и по този начин се изключва връзката с определено лице. Ако събраните за Вас данни позволяват Вашата идентификация, тази връзка незабавно се изключва и по този начин личните данни се заличават моментално.

4.5 Ние използваме Google Analytics, за да можем да анализираме и редовно да подобряваме нашата уеб страница. С помощта на получените статистики можем да подобряваме нашите оферти и да ги правим по-интересни за Вас като потребители. В изключителните случаи, когато лични данни се предават в САЩ, Google се е ангажирал да прилага разпоредбите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правно основание за използването на Google Analytics е член 6, параграф 1, първо изречение, буква е) от DS-GVO.

4.6 Информация за трета страна доставчик: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. Условия за използване: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Преглед на защитата на личните данни: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, както и декларацията за защита на личните данни: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Използване на добавки на социални медии

5.1 Понастоящем ние използваме следните добавки на социалните мрежи: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. При това ние използваме т.нар. решение на двукратното щракване. Това означава, че когато посетите нашата страница, първоначално по принцип не се предават лични данни на доставчиците на добавки. Доставчикът на добавка се разпознава по логото. Ние Ви създаваме възможност с помощта на бутона директно да комуникирате с доставчика на добавка. Само когато щракнете върху маркираното поле и го активирате по този начин, доставчикът на добавката получава информацията, че сте извикали съответната уеб страница на нашата онлайн оферта. Освен това се предават посочените в точка 3 на тази Декларация данни. В случая на Facebook съгласно доставчика за Германия IP адресът се анонимизира незабавно след получаването му. Следователно чрез активирането на добавката Ваши лични данни се предават на съответния доставчик на добавката и се запаметяват там (в САЩ при доставчици от САЩ). Тъй като доставчикът на добавка осъществява събирането на данни главно чрез бисквитки, ние Ви препоръчваме преди щракване да изтриете всички бисквитки с помощта на настройките за сигурност на Вашия браузър.

5.2 Ние нито можем да оказваме влияние върху регистрирането на данни и процесите на тяхната обработка, нито са ни известни пълният обем на събираните данни, целите на обработката им, сроковете за съхранение. Ние също така не разполагаме с информация относно заличаването на събраните данни от доставчика на добавката.

5.3 Доставчикът на добавката запаметява събраните за Вас данни като потребителски профили, които използва за целите на рекламата, проучване на пазара и/или за съобразено с потребностите оформяне на неговата уеб страница. Една такава оценка се извършва най-вече (дори и за потребители, които не са влезли в профила си) за предоставяне на съобразена с потребностите реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашата дейност на уеб страницата ни. Вие имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили, като за неговото упражняване трябва да се обърнете към съответния доставчик на добавката. Чрез добавките ние Ви предлагаме възможност да си взаимодействате със социалните мрежи и други потребители, така че да можем да подобрим нашата оферта и да станем по-интересни за Вас като потребители. Правно основание за използването на добавката е член 6, параграф 1, първо изречение, буква е) от DS-GVO.

5.4 Предаването на данни се извършва независимо дали имате профил при доставчика на добавката и дали сте се идентифицирали там. Когато сте се идентифицирали при доставчика на добавката, събраните при нас Ваши данни директно се разпределят към съществуващия при доставчика на добавката Ваш потребителски профил. Когато задействате активирания бутон и например създадете връзка към страницата, доставчикът на добавката запаметява и тази информация във Вашия потребителски профил и я оповестява публично на Вашите контакти. Ние Ви препоръчваме редовно да излизате от профила си след използване на социална мрежа, особено преди активиране на бутона, тъй като така можете да предотвратите разпределяне към Вашия профил при доставчика на добавката.

5.5 Допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни, както и тяхната обработка от доставчика на добавката, ще получите от дадените по-долу декларации за защита на данните на тези доставчици. Там ще получите допълнителна информация и за свързаните с това Ваши права и възможности за настройки с цел защита на правото на неприкосновеност на личния Ви живот.

5.6 Адреси на съответните доставчици на добавки и на URL с техните уведомления относно поверителното третиране на личните данни:

5.6.1 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ;
http://www.facebook.com/policy.php. Facebook се е ангажирал да прилага разпоредбите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


5.6.1 Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, САЩ; https://help.instagram.com/155833707900388.

5.6.2 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5.6.3 Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ; https://twitter.com/privacy. Twitter се е ангажирал да прилага разпоредбите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Интегриране на Google Maps

6.1 На тази уеб страница ние използваме офертата на Google Maps. По този начин ние можем да Ви показваме директно на уеб страницата интерактивни карти и Ви даваме възможност за удобно използване на техните функции.

6.2 При посещение на страницата Google получава информацията, че сте извикали съответната подстраница на нашата уеб страница. Освен това се предават посочените в точка 3 на тази Декларация данни. Това се осъществява независимо дали имате потребителски профил в Google, чрез който сте се идентифицирали, или нямате такъв профил. Ако сте се регистрирали в Google, Вашите данни директно се разпределят към Вашия потребителски профил. Ако не желаете данните да се разпределят към Вашия профил в Google, преди активиране на бутона трябва да излезете от профила си. Google запаметява Вашите данни като потребителски профили за целите на рекламата, проучване на пазара и/или за съобразено с потребностите оформяне на неговата уеб страница. Една такава оценка се извършва най-вече (дори и за потребители, които не са влезли в профила си) за предоставяне на съобразена с потребностите реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашата дейност на нашата уеб страница. Вие имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили, като за неговото упражняване трябва да се обърнете към Google.

6.3 Допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни, както и тяхната обработка от доставчика на добавката, ще получите от декларациите за защита на данните на доставчика. Там ще получите допълнителна информация и за Вашите права и възможности за настройки с цел защита на правото на неприкосновеност на личния Ви живот: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Интегриране на видеоклипове на YouTube

7.1 Ние сме включили видеоклипове на YouTube в нашата онлайн оферта, които са запаметени на http://www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашата уеб страница.

7.2 При посещение на уеб страницата YouTube получава информацията, че сте извикали съответната подстраница на нашата уеб страница. Освен това се предават посочените в точка 3 на тази Декларация данни. Това се осъществява независимо дали имате потребителски профил в YouTube, чрез който сте се идентифицирали, или нямате такъв профил. Ако сте се регистрирали в Google, Вашите данни директно се разпределят към Вашия потребителски профил. Ако не желаете данните да се разпределят към Вашия профил в YouTube, преди активиране на бутона трябва да излезете от профила си. YouTube запаметява Вашите данни като потребителски профили за целите на рекламата, проучване на пазара и/или за съобразено с потребностите оформяне на неговата уеб страница. Една такава оценка се извършва най-вече (дори и за потребители, които не са влезли в профила си) за предоставяне на съобразена с потребностите реклама и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашата дейност на нашата уеб страница. Вие имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили, като за неговото упражняване трябва да се обърнете към YouTube.

7.3 Допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни, както и тяхната обработка от YouTube, ще получите от декларацията за защита на данните. Там ще получите допълнителна информация и за Вашите права и възможности за настройки с цел защита на правото на неприкосновеност на личния Ви живот: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google обработва Вашите лични данни и в САЩ и се е ангажирал да прилага разпоредбите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.