Контакт

Моля проявете разбиране, че можем да обработваме запитвания единствено на немски или английски език.

All fields marked * are compulsory.

При установяването на контакт с нас по електронната поща или чрез нашия формуляр за контакти съобщените от Вас лични данни (адрес на електронната Ви поща, както и Вашата фамилия и евентуално други доброволно предоставени данни) се запаметяват от нас, за да можем да отговорим на Вашите запитвания. Постъпващите във връзка с това данни ние изтриваме, когато тяхното запазване вече не е необходимо, или ограничаваме тяхната обработка, ако съществуват законови задължения по отношение на тяхното съхранение.
Информация за защита на личните данни