Общи условия за ползване

Компанията ABC Design GmbH (наричана по-нататък "ABC Design") предлага широк набор от информация, документи и услуги на уебсайта си, включително блога си (наричани по-нататък "Услуги"). Използването на тези услуги се предлага само при спазването на следните условия ("Общи условия за ползване"), които трябва да изчетете внимателно:

1. Съдържание и наличие на онлайн услуги

ABC Design запазва правото си да променя, разширява или съкратява услугите, които предлага, по всяко време и да взима решения за техническото наличие. ABC Design не гарантира, че предлаганата услуга ще бъде достъпна по всяко време и не поема отговорност за постоянното техническо наличие.

2. Авторско право

Всички права запазени. Всички текстове, снимки, изображения, звукови файлове, видео файлове и анимации са защитени по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Те не могат да бъдат възпроизвеждани, променяни, разпространявани и/или публикувани изцяло или части от тях, особено на други уебсайтове, без предварителното писмено съгласие на ABC Design.

3. Марки

Търговските марки са идентифицирани като такива, когато е възможно. Липсата на такава идентификация не означава, че името не е защитена от закона търговска марка.

4. Отговорност

4.1 Информацията и спецификациите на продуктите предлагани от ABC Design не представляват уверения и гаранции. Те не представляват подразбиращи се обвързвания или гаранции относно техните качества или тяхната годност за определени цели.

4.2 По отношение на услугите, които предлага безплатно, ABC Design не може да гарантира, че информацията е актуална, точна и пълна. Цветовете могат да се различават от показаните.

4.3 ABC Design не поема отговорност за щети причинени от неправилна или непълна информация, технически грешки или липсата на предлаганите услуги, или в каквато и да била връзка с използването на уебсайта, освен в случай на умишлено намерение или груба небрежност от страна на законен представител или помощник в изпълнението на ABC Design.

4.4 Отговорността за небрежност довела до доживотни наранявания или проблеми с здравето остават неафектирани; това се отнася също за отговорност произтичаща от Закона за защита на потребителя. Ако е дадена гаранция, то ABC Design ще носи отговорност според условията на гаранцията и в съответствие със законовите разпоредби.

5. Позовавания и връзки

ABC Design носи отговорност за съдържанието на собствения си уебсайт в съответствие с общите законови изисквания. Предоставянето на нашето съдържание трябва да се разграничава от препратки("връзки") към съдържанието на други доставчици. С публикуването на връзки, ABC Design реално предлага достъп до “външно съдържание”. Въпреки това, ABC Design не е нито свързана , нито носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове на трети страни.

6. Защита на личните данни

Събирането, обработката и използването на лични данни е в съответствие с закона за защита на личните данни. За повече информация се вижте обявлението за защита на данните, издадено от ABC Design.

7. Поправки в условията за ползване и приложимия закон

7.1 ABC Design си запазва правото да прави промени по тези Общи условия за ползване във всеки един момент без да посочва причини.

7.2 Тези Общи условия за ползване и всички правни отношения между ABC Design и Вас се уреждат според Германските закони, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG).