O ochraně osobních údajů

Těší nás Váš zájem o naši firmu a naše produkty a chtěli bychom, abyste se cítili bezpečně, pokud jde o ochranu Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás proto podrobně informovali o tom, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout kVaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

1. Informace o zjišťování osobních údajů

1.1 Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je ABC Design GmbH, Dr. Rudolf-Eberle Str. 29, 79774 Albbruck (viz naše Impresum). Naše pověřence pro ochranu osobních údajů zastihnete na výše uvedené adrese a na e-mailové adrese datenschutz@abc-design.de.

1.2 Při kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo našeho kontaktního formuláře Vámi sdělené údaje (Vaše e-mailová adresa, Vaše příjmení, příp. další dobrovolné údaje) uložíme, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje takto získané vymažeme, jakmile již nebudou potřebné nebo jejich zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti jejich archivování.

2. Vaše práva

2.1 Z hlediska Vašich dotčených osobních údajů máte vůči nám následující práva:

– právo na informaci,

– právo na opravu nebo výmaz,

– právo na omezení zpracování,

– právo na námitku proti zpracování,

– právo na přenositelnost údajů.

2.2 Navíc máte právo stěžovat si na zpracování Vašich osobních údajů námi u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Zjišťování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

3.1 Při pouhém informativním užívání webových stránek, tedy jestliže se neregistrujete nebo nám informace nepředáte jiným způsobem, zjišťujeme pouze takové osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru. Jestliže si naše webové stránky přejete prohlížet, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky potřebné, abychom Vám mohli naše webové stránky zobrazit azaručit stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

– IP adresa

– Datum a čas dotazu

– Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)

– Obsah požadavku (konkrétní stránka)

– Status přístupu / stavový kód HTTP

– Aktuální přenášené množství dat

– Webová stránka, ze které požadavek přichází

– Prohlížeč

– Operační systém a jeho rozhraní

– Jazyk a verze softwaru prohlížeče

3.2 Navíc kvýše uvedeným údajům se při Vašem užívání našich webových stránek ukládají ve Vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevném disku Vašeho počítače vzávislosti na Vámi používaném prohlížeči, jejichž prostřednictvím získává ten, kdo cookies vytváří (v tomto případě naše firma) určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží ktomu, aby nabídka na internetu byla zhlediska uživatele vstřícnější aefektivnější.

3.3 Používání cookies:

3.3.1 Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob funkce bude dále vysvětlen:

– Dočasné cookies (viz 3.3.2)

– Trvalé cookies (viz 3.3.3)

3.3.2 Dočasné cookies se automaticky vymazávají, jakmile zavřete prohlížeč. Patří knim zejména session cookies. Ty ukládají tzv. session ID, kterým lze různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit společné relaci. To umožní identifikaci Vašeho počítače, jestliže se vrátíte na naše webové stránky. K výmazu session cookies dochází, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

3.3.3 Trvalé cookies se automaticky vymazávají po určité stanovené době, která je pro různé cookies odlišná. Cookies můžete vnastavení bezpečnosti Vašeho prohlížeče kdykoli vymazat.

3.3.4 Nastavení Vašeho prohlížeče si můžete nakonfigurovat podle Vašeho přání a můžete např. odmítnout přijímání cookies třetí strany nebo všech cookies. Upozorňujeme na to, že případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

4. Používání Google Analytics

4.1 Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou Google Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu toho, jak webové stránky používáte. Informace, které cookies vytvářejí o Vašem užívání těchto webových stránek, jsou zpravidla přenášeny do serveru Google vUSA, kde se ukládají. V případě aktivování IP anonymizace na těchto webových stránkách však Google Vaši IP adresu vrámci členských států Evropské unie nebo jiných státech Dohody oEvropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Případy, kdy se do serveru Google vUSA přenáší úplná IP adresa a teprve tam dochází kjejímu zkrácení, jsou výjimečné. Na objednávku provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace používá kvyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, ksestavování zpráv oaktivitách webových stránek a kposkytování dalších služeb spojených spoužíváním internetu provozovateli webových stránek.

4.2 IP adresa předaná vrámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojována sjinými údaji zGoogle.

4.3 Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že vtakovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek vplném rozsahu. Evidenci a zpracování údajů shromažďovaných pomocí cookies (vč. IP adresy) a údajů vztahující se kVašemu využívání webových stránek společností Google můžete zabránit tím, že si zdále uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete plug-in využitelný pro Váš prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.4 Tyto webové stránky používají Google Analytics srozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou přitom zpracovávány ve zkrácené podobě a tím je vyloučeno zjištění vztahu kurčité osobě. Pokud by zjištěné údaje dovolovaly odvodit osobní vztah, bude okamžitě vyloučen aosobní údaje budou ihned smazány.

4.5 Google Analytics používáme pro analýzu zájmu o naše webové stránky a jejich pravidelné zlepšování. Pomocí získaných statistických údajů můžeme optimalizovat naši nabídku tak, aby pro Vás jako uživatele byla přitažlivější. Pro výjimečné případy, kdy dojde kpřenosu osobních údajů do USA je společnost Google vázána EU-US Privacy Shield, tzv. štítem soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právní podklad pro používání Google Analytics tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

4.6 Informace třetího nabízejícího: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a prohlášení oochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Využívání sociálních médií splug-in

5.1 V současné době využíváme následující sociální média splug-in: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Používáme přitom tzv. řešení sdvojím kliknutím. Pokud si tedy přejete navštívit naše stránky, nebudou nejprve zásadně poskytovateli plug-in předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele plug-in poznáte podle loga. Nabízíme Vám možnost, jak pomocí tlačítka komunikovat sposkytovatelem plug-in přímo. Pouze tehdy, jestliže se dotknete myší označeného pole a tím ho aktivujete, obdrží poskytovatel plug-in informaci, že jste si vyvolali určitou webovou stránku znaší nabídky on-line. V souvislosti stím budou předány údaje uvedené vbodu 3 tohoto prohlášení. V případě společnosti Facebook bude podle údajů poskytovatele vNěmecku IP adresa okamžitě po zjištění anonymizována. Aktivováním plug-in tedy předáváte Vaše osobní údaje konkrétnímu poskytovateli plug-in (u amerických poskytovatelů vUSA), kde budou uloženy. Protože poskytovatel plug-in provádí sběr údajů zejména pomocí cookies, doporučujeme Vám, abyste před aktivováním všechny cookies zVašeho počítače vymazali bezpečnostním nastavením Vašeho prohlížeče.

5.2 Nemáme vliv na zjišťované údaje a procesy jejich zpracování ani neznáme plný rozsah sběru údajů, účel zpracování a lhůty uložení. Nemáme ani žádné informace o výmazu údajů shromážděných poskytovatelem plug-in.

5.3 Poskytovatel plug-in ukládá údaje zjišťované Vaším prostřednictvím vpodobě uživatelských profilů a využívá je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro vytváření cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Jste oprávněni vznést proti vytváření takových uživatelských profilů námitku, se kterou se musíte obrátit na konkrétního poskytovatele plug-in. Prostřednictvím plug-in Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi aostatními uživateli, takže tím zlepšujeme naši nabídku a můžeme ji pro Vás jako uživatele upravit zajímavěji. Právním podkladem pro používání plug-in je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

5.4 Předávání údajů probíhá nezávisle na tom, zda máte u poskytovatele plug-in účet ajste na něm přihlášeni. Jste-li u poskytovatele plug-in přihlášeni, budou Vaše námi zjištěné údaje přiřazeny přímo účtu, který u tohoto poskytovatele máte. Jestliže použijete aktivované tlačítko a stránku propojíte, uloží poskytovatel plug-in ituto informaci na Váš uživatelský účet a veřejně ji sdělí Vašim kontaktům. Doporučujeme, abyste se po ukončeném použití sociální sítě vždy odhlašovali, zejména však před aktivováním tlačítka. Tím můžete u poskytovatele plug-in zabránit přiřazení údajů kVašemu profilu.

5.5 Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů u poskytovatele plug-in získáte zdále uvedeného prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele. Tam také získáte další informace o Vašich právech a možnostech nastavení na ochranu Vaší soukromé sféry.

5.6 Adresy jednotlivých poskytovatelů plug-in a URL supozorněním na ochranu osobních údajů:

5.6.1 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Facebook předložil Privacy-Shield EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5.6.1 Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388.

5.6.2 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5.6.3 Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podléhá EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Zapojení Google Maps

6.1 Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps. Proto Vám můžeme přímo na webových stránkách nabídnout interaktivní mapy aumožnit Vám komfortní využívání jejich funkcí.

6.2 Při Vaší návštěvě obdrží Google informaci, že jste si vyvolali příslušnou podstránku znašich webových stránek. V souvislosti stím budou předány údaje uvedené vbodu 3 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda máte u Google uživatelský účet, kterým se přihlašujete nebo zda žádný takový účet nemáte kdispozici. Pokud jste u Google přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo kVašemu účtu. Pokud si přiřazení ke svému profilu u Google nepřejete, musíte se odhlásit před aktivováním tlačítka. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, výzkum trhu a/nebo vhodnou úpravu svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro vytváření cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Jste oprávněni vznést proti vytváření takových uživatelských profilů námitku, se kterou se musíte obrátit na společnost Google.

6.3 Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů u poskytovatele plug-in získáte zdále uvedeného prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele. Tam také získáte další informace o Vašich právech a možnostech nastavení na ochranu Vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje také vUSA a podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Zapojení videonahrávek YouTube

7.1 Do naší nabídky on-line jsme zapojili videonahrávky YouTube, které jsou uložené na http://www.YouTube.com a lze si je přehrávat přímo znašich webových stránek.

7.2 Při Vaší návštěvě obdrží YouTube informaci, že jste si vyvolali příslušnou podstránku znašich webových stránek. V souvislosti stím budou předány údaje uvedené vbodu 3 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda máte na YouTube uživatelský účet, kterým se přihlašujete nebo zda žádný takový účet nemáte kdispozici. Pokud jste u Google přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo kVašemu účtu. Pokud jste na YouTube přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo kVašemu účtu. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo vhodnou úpravu svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro vytváření cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Jste oprávněni vznést proti vytváření takových uživatelských profilů námitku, se kterou se musíte obrátit na YouTube.

7.3 Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování prostřednictvím YouTube získáte zdále uvedeného prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam také získáte další informace o Vašich právech a možnostech nastavení na ochranu Vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje také vUSA a podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.