Všeobecné obchodní podmínky a podmínky použití

Společnost ABC Design GmbH (dále jen "ABC Design") poskytuje širokou škálu informací, dokumentů a služeb na svých internetových stránkách včetně blogu (dále jen "služby"). Použití těchto služeb se řídí výlučně následujícími podmínkami ("Všeobecné podmínky a podmínky používání"), které byste měli pozorně přečíst:

1. Obsah a dostupnost online služeb

ABC Design si vyhrazuje právo změnit, prodloužit nebo zkrátit služby, které nabízí v dané době a rozhodovat o jejich technické dostupnosti. ABC Design proto neposkytuje žádné záruky, že nabízené služby budou přístupné po celou dobu a neručí za jejich neustálou technickou dostupnost.

2. Kopírování

Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, video soubory a animované soubory jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony duševního vlastnictví. Nesmějí být reprodukovány, měněny, vydány do oběhu a / nebo zveřejněny v plném rozsahu nebo částečně, zvláště ne na jiných internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu ABC Design.

3. Obchodní značky

Pokud je to možné, je zobrazena obchodní značka. Absence takového označení neznamená, že název není chráněn ochrannou známkou legislativy.

4. Odpovědnost

4.1 Informace a údaje o produktech dodávaných společností ABC Design nepředstavují ujištění nebo záruku. Ve skutečnosti se nejedná o implicitní závazky nebo záruky týkající se jejich vlastností nebo vhodnosti pro určité účely.

4.2 S ohledem na služby, které jsou nabízené zdarma, se ABC Design nezaručuje, že poskytnuté informace jsou aktuální, přesné a úplné. Barvy se mohou lišit od zde uvedených.

4.3 ABC Design nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávnými nebo neúplnými informacemi, technickou závadou nebo nedostupností poskytovaných služeb, nebo jinak v souvislosti s použitím webových stránek ABC Design, s výjimkou případů úmyslného záměru nebo hrubé nedbalosti zákonného zástupce nebo pomocníků agenta ABC Design.

4.4 Skutečnost, že odpovědnost za nedbalost vedoucí k újmě na životě nebo zdraví, musí zůstat nedotčena, což se vztahuje i na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Je-li záruka vydaná, je ABC Design odpovědný, jak je uvedeno v podmínkách záruky a v souladu s platnými právními předpisy.

5. Reference a odkazy

ABC Design odpovídá za obsah své vlastní internetové stránky v souladu s obecnými legislativními požadavky. Poskytování vlastního obsahu je třeba odlišovat od přechodných odkazů ("links") k obsahu jiných poskytovatelů. Ve zveřejněných odkazech ABC Design efektivně poskytuje přístup k "externímu obsahu". Nicméně, společnost ABC Design není spojována, ani odpovědná za obsah stránek těchto třetích stran.

6. Ochrana osobních údajů

Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v Ochraně osobních údajů vydaných ABC Design.

7. Změny podmínek použití a platných práv

7.1 ABC Design si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky použití kdykoliv a bez udání důvodů.

7.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání a veškeré právní vztahy mezi společností ABC Design a Vámi se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).