Privacybeleid

Wij zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten en willen graag dat u zeker bent van de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

1. Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

1.1 Verantwoordelijke in overeenstemming met art. 4 paragraaf 7 van de algemene verordening betreffende de gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is ABC Design GmbH, Dr. Rudolf-Eberle Str. 29, 79774 Albbruck (zie ons impressum). Onze gegevensbeschermingsverantwoordelijken zijn te bereiken op het bovenstaande adres of via datenschutz@abc-design.de.

1.2 Bij uw contactopname via e-mail of ons contactformulier worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, uw achternaam en evt. andere vrijwillige gegevens) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij wissen deze gegevens van zodra de opslag niet meer noodzakelijk is of beperken de verwerking van deze gegevens als er wettelijke bewaringsverplichtingen van toepassing zijn.

2. Uw rechten

2.1 U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

– recht op informatie,

– recht op correctie of wissen,

– recht op beperking van de verwerking,

– recht op bezwaar tegen de verwerking,

– recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.2 U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

3.1 Bij het louter informatieve gebruik van de website (wanneer u zich dus niet registreert of ons op een andere manier informatie bezorgt) verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server bezorgt. Wanneer u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch gezien nodig zijn om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (de wettelijke basis is art. 6 paragraaf 1 S. 1 lid. f DS-GVO):

– IP-adres

– datum en tijdstip van de aanvraag

– tijdzoneverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)

– inhoud van het verzoek (concrete pagina)

– toegangsstatus/HTTP-statuscode

– telkens overgedragen gegevenshoeveelheid

– website waarvan het verzoek afkomstig is

– browser

– besturingssysteem en de interface

– taal en versie van de browsersoftware.

3.2 Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen waardoor de instantie die de cookie instelt (wij in dit geval) bepaalde informatie krijgen. Cookies kunnen geen programma‘s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod over het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

3.3 Gebruik van cookies:

3.3.1 Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

– tijdelijke cookies (zie hiervoor 3.3.2)

– permanente cookies (zie hiervoor 3.3.3).

3.3.2 Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd van zodra u de browser sluit. Hiertoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Die slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich uitlogt of de browser sluit.

3.3.3 Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf ingestelde periode die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies altijd in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

3.3.4 U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de cookies van derde partijen of alle cookies weigeren. We wijzen u op het feit dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4. Gebruik van Google Analytics

4.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiveiten samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te leveren.

4.2 Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

4.3 U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de overdracht van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de browserplug-in onder de volgende link downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

4.4 Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt om een directe herkenbaarheid van personen uit te sluiten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt die onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

4.5 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod voor u als gebruiker verbeteren en interessanter voorstellen. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, is Google aan het EU-VS-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 paragraaf 1 S. 1 lid. f DS-GVO.

4.6 Gegevens van de derde aanbieder: eGoogle Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en verklaring betreffende gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

5. Gebruik van plug-ins van sociale media

5.1 Wij maken momenteel gebruik van de volgende plug-ins van sociale media: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Wij gebruiken daarbij de zogenaamde tweeklikoplossing. Dit betekent dat als u onze site bezoekt, er in principe geen persoonsgegevens naar de aanbieders van deze plug-ins worden doorgestuurd. De aanbieder van de plug-in herkent u aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en de plug-in daardoor activeert, krijgt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder cijfer 3 van deze verklaring aangegeven gegevens overgedragen. In het geval van Facebook wordt het IP-adres, volgens de gegevens van de aanbieder in Duitsland, onmiddellijk na de verzameling anoniem gemaakt. Door de activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de aanbieder van de betreffende plug-in overgedragen en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de Verenigde Staten) opgeslagen. Aangezien de aanbieder van de plug-in de gegevens via cookies verzamelt, raden wij aan om alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen alvorens op de plug-in te klikken.

5.2 Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen en we zijn ons niet bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelstelling van de verwerking en de opslagtermijnen. Wij hebben ook geen enkele informatie over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

5.3 De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website op basis van de wensen. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor niet-aangemelde gebruikers) voor de weergave van op uw behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u voor de uitoefening van uw recht contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren zodat wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren en interessanter kunnen voorstellen. Wettelijke basis voor het gebruik van plug-ins is art. 6 paragraaf 1 S. 1 lid. f DS-GVO.

5.4 De gegevensoverdracht vindt plaats, ongeacht of u een account bij deze aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, dan worden de bij ons verzamelde gegevens direct aan uw account bij de aanbieder van de plug-in toegekend. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld een link naar de pagina aanmaakt, dan zal de aanbieder van de plug-in ook deze gegevens in uw gebruikersaccount opslaan en zal hij uw contacten hierover publiekelijk informeren. Wij raden aan om na het gebruik van een sociaal netwerk en in het bijzonder voor de activering van de knop uit te loggen, aangezien u zo een toewijzing aan uw profiel bij de aanbieder kunt vermijden.

5.5 Meer informatie over de doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de aanbieder van de plug-in is terug te vinden in de volgende privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

5.6 Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL met hun privacyaanwijzingen:

5.6.1 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php. Facebook is onderworpen aan het EU-US-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5.6.1 Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388.

5.6.2 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland; https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

5.6.3 Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter is onderworpen aan het EU-US-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Integratie van Google Maps

6.1 Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij rechtstreeks interactieve kaarten op de website weergeven en maken wij het comfortabele gebruik van de kaartfuncties mogelijk.

6.2 Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige pagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de onder cijfer 3 van deze verklaring aangegeven gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u voor de activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website op basis van de wensen. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) voor de weergave van op uw behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u voor de uitoefening contact moet opnemen met Google.

6.3 Meer informatie over de doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de aanbieder van de plug-in is terug te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en wordt aan het EU-US-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Integratie van YouTube-filmpjes

7.1 Wij hebben in ons online aanbod YouTube-filmpjes geïntegreerd die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en rechtstreeks op onze website kunnen worden afgespeeld.

7.2 Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige pagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de onder cijfer 3 van deze verklaring aangegeven gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u voor de activering van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website op basis van de wensen. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) voor de weergave van op uw behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u voor de uitoefening contact moet opnemen met YouTube.

7.3 Meer informatie over de doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door YouTube is terug te vinden in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en wordt aan het EU-US-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.