Informacja o ochronie danych

Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie w kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące postępowania z należącymi do Państwa danymi osobowymi. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osoby, np. nazwisko, adres, adresy poczty elektronicznej, zachowanie użytkownika.

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych

1.1 Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO) jest firma ABC Design GmbH, Dr. Rudolf-Eberle Str. 29, 79774 Albbruck (patrz nasze Impressum). Nasz inspektor ds. ochrony danych jest dostępny pod powyższym adresem oraz pod adresem poczty elektronicznej: datenschutz@abc-design.de.

1.2 W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail i nazwisko oraz ewentualnie inne dobrowolnie podane informacje) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane zebrane w tym kontekście usuwamy, gdy zapis nie jest już wymagany, lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli istnieją prawne obowiązki przechowywania.

2. Państwa prawa

2.1 Mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do nas w zakresie dotyczących Państwa danych osobowych:

– Prawo do informacji,

– Prawo do sprostowania lub usunięcia,

– Prawo do ograniczenia przetwarzania,

– Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu,

– Prawo do przeniesienia danych.

2.2 Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w organie nadzorującym ochronę danych.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

3.1 W przypadku informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. jeśli nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są dla nas technicznie konieczne, abyśmy mogli wyświetlić Państwu naszą stronę internetową, a także zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO):

– Adres IP

– Data i godzina zapytania

– Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)

– Żądana treść (konkretna strona)

– Status dostępu / kod statusu HTTP

– Każda przesłana ilość danych

– Strona, z której pochodzi żądanie

– Wyszukiwarka

– System operacyjny i jego interfejs

– Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.2 Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej na Państwa komputerze przechowywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym, przypisane do używanej przez Państwa przeglądarki, dzięki którym jednostka, która ustawia plik cookie (w tym przypadku my), otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do stworzenia oferty internetowej, która w całości będzie bardziej przyjazna użytkownikowi, a także bardziej efektywna.

3.3 Zastosowanie plików cookie:

3.3.1 Ta strona wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

– Tymczasowe pliki cookie [transient cookies] (patrz: 3.3.2)

– Stałe pliki cookie [persistent cookies] (patrz: 3.3.3)

3.3.2 Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przez Państwa wyszukiwarki. Należą do nich zwłaszcza sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować do wspólnej sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Dzięki nim można rozpoznać Państwa komputer, gdy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie ulegają skasowaniu, gdy się Państwo wylogują i zamkną wyszukiwarkę.

3.3.3 Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju plików cookie. Mogą Państwo skasować te pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień bezpieczeństwa Państwa przeglądarki.

3.3.4 Mogą Państwo skonfigurować ustawienia Państwa przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami, np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Przypominamy, iż nie będą mogli Państwo wówczas korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

4. Zastosowanie Google Analytics

4.1 Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę Państwa korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje wysłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem na rzecz operatora strony.

4.2 Adres IP przekazany przez Państwa wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

4.3 Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej do pobrania oraz instalacji pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.4 Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć powiązanie z osobą. O ile w przypadku danych osobowych zebranych o Państwu pojawi się przypisanie do osoby, zostanie ono natychmiast wykluczone, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

4.5 Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google podporządkowała się Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO.

4.6 Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zarys dotyczący ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Zastosowanie wtyczek mediów społecznościowych

5.1 Aktualnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. W tym zakresie używamy tak zwanego rozwiązania dwukrotnego kliknięcia. Oznacza to, że kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcy wtyczek rozpoznają Państwa za pomocą logo. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki. Jedynie jeśli klikną Państwo zaznaczone pole, aktywując je w ten sposób, dostawca wtyczki otrzyma informację o tym, iż aktywowali Państwo odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. W tym celu przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku strony Facebook – według informacji dostawcy na terenie Niemiec – adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu. Dzięki aktywacji wtyczki Państwa dane osobowe przekazywane są do danego dostawcy wtyczek i tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczek przeprowadza zbieranie danych, w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem ustawień zabezpieczeń Państwa przeglądarki.

5.2 Nie mamy ani wpływu na gromadzone dane oraz operacje przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania i okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

5.3 Dostawca wtyczek przechowuje zebrane o Państwu dane w formie profili użytkowania i korzysta z nich do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania stron internetowych odpowiednio do potrzeb użytkowników. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach, a także informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w tym celu muszą się Państwo skontaktować z odpowiednim dostawcą wtyczek. Dzięki wtyczkom oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO.

5.4 Przesyłanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u dostawcy wtyczek i czy są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani do dostawcy wtyczek, Państwa dane zebrane od nas zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa istniejącego konta u dostawcy wtyczek. Jeśli nacisną Państwo aktywowany przycisk i, np. połączą się ze stroną za pomocą linka, dostawca wtyczek przechowuje również tę informację na Państwa koncie użytkownika i udostępnia je publicznie Państwa kontaktom. Zalecamy Państwu regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, ale w szczególności przed aktywacją przycisku, ponieważ uniemożliwi to przypisanie Państwa profilu u dostawcy wtyczek.

5.5 Więcej informacji na temat celu oraz zakresu gromadzenia danych, a także ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek otrzymają Państwo drogą zapoznania się z podanymi poniżej oświadczeniami o ochronie danych tych dostawców. Znajdą tam Państwo również dodatkowe informacje na temat Państwa praw i opcji ustawień ochrony Państwa prywatności.

5.6 Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL wraz z informacjami dotyczącymi ochrony danych:

5.6.1 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Facebook podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5.6.1 Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388.

5.6.2 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5.6.3 Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Integracja Google Maps

6.1 Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać Państwu interaktywne mapy bezpośrednio w obszarze witryny i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.

6.2 Dzięki odwiedzeniu tej strony Google otrzymuje informację, że aktywowali Państwo daną podstronę naszej witryny. W tym celu przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta należącego do Państwa. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowanie do swojego profilu przez Google, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania swojej witryny skierowanego na dostosowanie do potrzeb użytkowników. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowania, przy czym muszą się Państwo w celu jego wykonania zwrócić do Google.

6.3 Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek uzyskają Państwo z oświadczeń o ochronie danych dostawcy. Znajdą tam Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw oraz opcji ustawień w celu ochrony prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkowało się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Integracja filmów wideo kanału YouTube

7.1 Do naszej oferty online dodaliśmy filmy YouTube, które są zapisane na stronie: http://www.YouTube.com i mogą być bezpośrednio odtwarzane na naszej stronie internetowej.

7.2 Dzięki odwiedzinom na naszej stronie internetowej YouTube otrzymuje informację o tym, iż aktywowali Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. W tym celu przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta należącego do Państwa. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania profilu przez YouTube, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania swojej witryny skierowanego na dostosowanie do potrzeb użytkowników. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzeniu profili użytkowania, przy czym muszą się Państwo w celu jego wykonania zwrócić do YouTube.

7.3 Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube uzyskają Państwo z oświadczenia o ochronie danych. Tam znajdą Państwo pozostałe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych oraz podporządkowało się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.