Notă privind protecţia datelor

Apreciem interesul față de compania noastră și de produsele oferite de noi și dorim să vă simțiți în siguranță în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cele ce urmează vă prezentăm informații detaliate cu privire la gestionarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal . Datele cu caracter personal reprezintă toate datele care se referă la dumneavoastră personal, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul de utilizator.

1. Informare cu privire la colectarea datelor cu caracter personal

1.1 Calitatea de responsabil conform. articolului 4 alineatul 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (DS-GVO) este deținută de către ABC Design GmbH, dr. Ing. Rudolf-Eberle Str. 29, 79774 Albbruck (a se vedea caseta tehnică ). Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat de dumneavoastră la adresa de mai sus precum şi la datenschutz@abc-design.de.

1.2 Când ne contactați prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail și numele de familie și eventuale informații voluntare) vor fi stocate de noi pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Ștergem datele generate în acest context după ce stocarea nu mai este necesară sau limităm prelucrarea dacă sunt aplicabile obligații legale de arhivare.

2. Drepturile dumneavoastră

2.1 Vă revin următoarele drepturi în raport cu noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

– Dreptul la informare,

– Dreptul la rectificare sau ștergere,

– Dreptul la restricționarea prelucrării,

– Dreptul de a vă opune prelucrării,

– Dreptul la portabilitatea datelor.

2.2 De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la o autoritate de supraveghere din domeniul protecției datelor.

3. Colectarea de date cu caracter personal la accesarea paginii noastre de internet

3.1 În cazul utilizării pur informative a paginii noastre de internet, ceea ce înseamnă dacă nu vă înregistrați sau nu ne oferiţi în alt mod informații, colectăm numai datele personale dumneavoastră cu caracter personal pe care le transmite browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. Dacă doriți să vizualizați pagina noastră de internet, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa pagina noastră de internet și a garanta stabilitatea și securitatea (temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor):

– Adresa IP

– Data și ora accesării

– Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)

– Conținutul solicitării (pagina concretă)

– Starea accesării/codul stării HTTP

– Volumul transmis de date

– Pagina de internet de la care provine solicitarea

– Browser

– Sistemul de operare și interfața sa

– Limba și versiunea software a browser-ului.

3.2 Suplimentar față de datele menționate mai sus, la utilizarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet sunt stocate cookies pe computerul dumneavoastră. Cookies reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră, cu repartizare în funcție de browser-ul pe care îl utilizați și prin care entitatea care aplică respectivul cookie (în speţa de față este vorba despre noi) recepționează anumite informații. Cookies nu pot executa programe sau transmite viruși pe computerul dumneavoastră. Acestea sunt destinate asigurării unei ușurințe mai ridicate de utilizare și creșterii eficienței paginii de internet.

3.3 Utilizarea de cookies:

3.3.1 Această pagină de internet utilizează următoarele tipuri de cookies, a căror pondere și funcționare sunt explicate în cele ce urmează:

– Cookies tranzitorii (a se vedea în acest sens 3.3.2)

– Cookies persistente (a se vedea în acest sens 3.3.3).

3.3.2 Cookies temporare sunt șterse automat când închideți browser-ul. Din această categorie fac parte, în special, cookies de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, prin care diferite solicitări ale browserul-ului dumneavoastră pot fi atribuite sesiunii comune. În acest mod este posibilă recunoașterea computerului când reveniţi pe pagina noastră de internet. Cookies de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau închideți browser-ul.

3.3.3 Cookies persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate diferi în funcție de cookie. Dispuneți de posibilitatea de a șterge în orice moment cookies din setările de securitate ale browser-ului dvs.

3.3.4 Puteți configura setarea browser-ului în funcție de cerințele dumneavoastră şi dispuneți de exemplu de posibilitatea de a refuza acceptarea Third-Party-Cookies sau a tuturor cookies. Vă atragem atenția asupra faptului că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestei pagini de internet.

4. Utilizarea Google Analytics

4.1 Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează cookies care vă permit să analizați utilizarea paginii de internet. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și stocate local. Cu toate acestea, în cazul activării anonimizării adresei IP pe această pagină de internet, adresa dumneavoastră de IP va fi trunchiată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și trunchiată local. În numele operatorului acestei pagini de internet, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet, pentru a genera rapoarte privind activitățile la nivelul paginii de internet și pentru a presta servicii suplimentare asociate utilizării paginii de internet și a internetului în raport cu administratorii paginii de internet.

4.2 Adresa IP furnizată în asociere cu Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date Google.

4.3 Puteți preveni stocarea cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare pe internet; vă atragem însă atenția asupra faptului că, dacă optaţi în acest sens, este posibil să nu puteți utiliza integral toate funcțiile acestei pagini de internet. De asemenea, puteți preveni colectarea de către Google a datelor generate de cookie și cele asociate utilizării de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea Browser-Plug-in care poate fi accesat la următorul link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro .


4.4 Această pagină de internet utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp ()". Ca rezultat, adresele IP sunt procesate în formă trunchiată, fiind exclusă în acest mod posibilitatea de a stabili o legătură cu o persoană. În măsura în care datele colectate despre dumneavoastră permit identificarea unei asocieri personale, aceasta va fi eliminată fără întârziere, iar datele cu caracter personal vor fi șterse fără întârziere.

4.5 Utilizăm Google Analytics pentru a putea analiza și îmbunătăți periodic utilizarea paginii noastre de internet. Cu ajutorul statisticilor întocmite putem îmbunătăți oferta noastră și putem crește atractivitatea acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. În cazurile excepționale în care informațiile cu caracter personal sunt transferate în SUA, Google și-a asumat respectarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

4.6 Informații terțe: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Strada Barrow, Dublin 4, Irlanda, fax: +353 (1) 436 1001. Condiții de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prezentare generală cu privire la protecția datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și politica de confidențialitate: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Utilizarea Social-Media-Plug-ins

5.1 În prezent, utilizăm următoarele Social-Media-Plug-ins: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. În acest sens utilizăm așa-numita soluție cu două clicuri. Aceasta înseamnă că, atunci când accesați pagina noastră de internet, nu sunt transmise inițial în principiu date cu caracter personal furnizorilor de plug-in-ului. Furnizorul plug-in-ului poate fi recunoscut de dumneavoastră prin intermediul logo-ului. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul de plug-in prin intermediul butonului. Numai în situația în care selectați rubrica marcată și o activați în acet mod, furnizorul plug-in-ului este informat asupra faptului că ați accesat pagina respectivă de internet din cadrul ofertei noastre online. În mod suplimentar, sunt transmise datele menționate la punctul 3 din această declarație. În cazul Facebook, conform informațiilor transmise de către furnizor, adresa IP este anonimizată în Germania imediat după colectare. Prin activarea plug-in-ului sunt transmise astfel datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorul respectiv de plug-in și sunt stocate la locația respectivă (în cazul furnizorilor americani, în SUA). Deoarece furnizorul de plug-in efectuează colectarea datelor în special prin intermediul cookies, vă recomandăm, înainte de clicare, să ștergeți toate cookies prin intermediul setărilor de siguranță ale browser-ului dumneavoastră.

5.2 Nu putem influența datele colectate și procesele de colectare a datelor și nu ne sunt cunoscute volumul integral al stocării datelor, scopurile prelucrării, termenele de stocare. Nu deținem nici informații cu privire la ștergerea informațiilor colectate de către furnizorul plug-in-ului.

5.3 Furnizorul plug-in-ului stochează datele colectate despre dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează pentru efectuarea de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea paginii sale de internet în funcție de necesități. O asemenea evaluare se realizează în special (și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru prezentarea de publicitate adaptată în funcție de necesar și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile acestoa pe pagina noastră de internet. Vă revine un drept de contestare împotriva creării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să luați legătura cu furnizorul plug-in-ului respectiv. Prin intermediul plug-in-urilor vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețele sociale și alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți oferta și să putem crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Temeiul legal pentru utilizarea plug-in-ului este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

5.4 Comunicarea datelor se realizează indiferent dacă dumneavoastră dețineți un cont la furnizorul plug-in-ului și dacă sunteți autentificat la acesta. Dacă sunteți autentificat la furnizorul plug-in-ului, datele dumnneavoastră înregistrate la noi sunt repartizate direct contului dumneavoastră existent la furnizorul plug-in-ului. Dacă acționați butonul activat și dacă asociați de exemplu pagina prin intermediul unui link, furnizorul plug-in-ului stochează și această informație la nivelul contului dumneavoastră de utilizator și le face publice pentru contactele dumneavoastră. După utilizarea unei astfel de rețele de socializare, vă recomandăm să vă deconectați, în special însă înainte de activarea butonului, deoarece dispuneți în acest mod de posibilitatea de a evita o repartizare în funcție de profilul dumneavoastră la furnizorul plug-in-ului.

5.5 Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrării acestora de către furnizorul plug-in-ului pot fi consultate de dumneavoastră în declarațiile de confidențialitate ale acestor furnizor prezentate în cele ce urmează. În cadrul acestora puteţi consulta și informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră asociate și la posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private.

5.6 Adresele furnizorilor respectivi de plug-in-ului și URL cu informațiile aferente cu privire la protecția datelor:

5.6.1 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA; http://www.facebook.com/policy.php. Facebook și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5.6.1 Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, SUA; https://help.instagram.com/155833707900388.

5.6.2 Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5.6.3 Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SUA; https://twitter.com/privacy. Twitter și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Integrarea Google Maps

6.1 Pe această pagină de internet utilizăm oferta pusă la dispoziție de către Google Maps. În acest mod vă putem afișa hărți interactive direct pe pagina de internet și vă permitem utilizarea confortabilă a funcției de hartă.

6.2 Prin accesarea paginii de internet, Google recepționează informația în sensul că ați accesat pagina subsecventă corespunzătoare pe pagina noastră de internet. În mod suplimentar, sunt transmise datele prevăzute la punctul 3 din această declarație. Acest demers se realizează indiferent dacă Google pune la dispoziție un cont de utilizator prin intermediul căruia sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt repartizate direct contului dumneavoastră. În situația în care nu doriți repartizarea cu profilul dumneavoastră la Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google stochează datele dumneavoastră sub formă de profil de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea în funcție de necesități a paginii sale de internet. O astfel de evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii neautentificați) pentru asigurarea măsurilor publicitare în funcție de necesități și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Aveți la dispoziție un drept de contestare împotriva realizării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestuia trebuie să luați legătura cu Google.

6.3 Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrării acestora de către furnizorul plug-in-ului pot fi consultate de dumneavoastră în declarațiile de confidențialitate ale furnizorului. În cadrul acestora puteţi consulta și informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră asociate și la posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dumneavoastră personale și în SUA și și-a asumat obligația de respectare a EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Integrarea clipurilor video YouTube

7.1 Am integrat clipurile video YouTube în oferta noastră online, fiind stocate la http://www.YouTube.com și care pot fi accesate direct de pe pagina noastră de internet.

7.2 Prin accesarea paginii de internet, YouTube recepționează informația în sensul că ați accesat pagina subsecventă corespunzătoare pe pagina noastră de internet. În mod suplimentar, sunt transmise datele prevăzute la punctul 3 din această declarație. Acest demers se realizează indiferent dacă YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator prin intermediul căruia sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt repartizate direct contului dumneavoastră. În situația în care nu doriți repartizarea cu profilul dumneavoastră la YouTube, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. YouTube stochează datele dumneavoastră sub formă de profil de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea în funcție de necesități a paginii sale de internet. O astfel de evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii neautentificați) pentru asigurarea măsurilor publicitare în funcție de necesități și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Aveți la dispoziție un drept de contestare împotriva realizării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestuia trebuie să luați legătura cu YouTube.

7.3 Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrării acestora de către YouTube pot fi consultate de dumneavoastră în declarația de confidențialitate. În cadrul acestora puteţi consulta și informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră asociate și la posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dumneavoastră personale și în SUA și și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.